NAV ST. HANSHAUGEN (Orgnr. 993585653)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585653
Navn/foretaksnavn: NAV ST. HANSHAUGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Pilestredet 56, 0167 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 304 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56505

Lenker til interne ressurser