NAV HØYLANDET (Orgnr. 993585785)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585785
Navn/foretaksnavn: NAV HØYLANDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 7877 HØYLANDET
Forretningskommune: HØYLANDET
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56474

Lenker til interne ressurser