NAV ALTA (Orgnr. 993585955)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585955
Navn/foretaksnavn: NAV ALTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Løkkeveien 35, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1313, 9505 ALTA
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56473

Lenker til interne ressurser