NAV LIERNE (Orgnr. 993585971)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993585971
Navn/foretaksnavn: NAV LIERNE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: , 7882 NORDLI
Forretningskommune: LIERNE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56484

Lenker til interne ressurser