NAV SULDAL (Orgnr. 993586048)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993586048
Navn/foretaksnavn: NAV SULDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Verven 1, 4230 SAND
Forretningskommune: SULDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 28-01-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56493

Lenker til interne ressurser