NAV ASKVOLL (Orgnr. 993613436)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993613436
Navn/foretaksnavn: NAV ASKVOLL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Kommunehuset, 6980 ASKVOLL
Forretningskommune: ASKVOLL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 43, 6988 ASKVOLL
Registrert dato: 03-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56367

Lenker til interne ressurser