NAV ULVIK (Orgnr. 993615676)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993615676
Navn/foretaksnavn: NAV ULVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Skeiesvegen 3, 5730 ULVIK
Forretningskommune: ULVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56337

Lenker til interne ressurser