NAV GULEN (Orgnr. 993616257)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993616257
Navn/foretaksnavn: NAV GULEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Eivindvikvegen 1119, 5966 EIVINDVIK
Forretningskommune: GULEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 04-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56506

Lenker til interne ressurser