NAV LARVIK (Orgnr. 993622699)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993622699
Navn/foretaksnavn: NAV LARVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Jegersborggata 4, 3256 LARVIK
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 188, 3251 LARVIK
Registrert dato: 05-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56481

Lenker til interne ressurser