NAV KVALSUND (Orgnr. 993634883)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993634883
Navn/foretaksnavn: NAV KVALSUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhusvegen 18, 9620 KVALSUND
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56487

Lenker til interne ressurser