NAV NESSET (Orgnr. 993781282)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993781282
Navn/foretaksnavn: NAV NESSET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 24-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56347

Lenker til interne ressurser