NAV NORD-ØSTERDAL (Orgnr. 993841382)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993841382
Navn/foretaksnavn: NAV NORD-ØSTERDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: RådhusetTorvgata 1, 2500 TYNSET
Forretningskommune: TYNSET
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-03-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56502

Lenker til interne ressurser