NAV TANA (Orgnr. 993862894)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993862894
Navn/foretaksnavn: NAV TANA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Helsestien 32, 9845 TANA
Forretningskommune: TANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-03-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56491

Lenker til interne ressurser