NAV AUSTRHEIM (Orgnr. 993863122)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993863122
Navn/foretaksnavn: NAV AUSTRHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 5943 AUSTRHEIM
Forretningskommune: AUSTRHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 16-03-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56325

Lenker til interne ressurser