NAV MELØY (Orgnr. 994004042)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004042
Navn/foretaksnavn: NAV MELØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Gammelveien 9, 8150 ØRNES
Forretningskommune: MELØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 213, 8151 ØRNES
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56534

Lenker til interne ressurser