NAV RØST (Orgnr. 994004174)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004174
Navn/foretaksnavn: NAV RØST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 8064 RØST
Forretningskommune: RØST
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56518

Lenker til interne ressurser