NAV RØDØY (Orgnr. 994004271)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004271
Navn/foretaksnavn: NAV RØDØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Rådhuset, 8185 VÅGAHOLMEN
Forretningskommune: RØDØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56536

Lenker til interne ressurser