NAV TIME (Orgnr. 994004417)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004417
Navn/foretaksnavn: NAV TIME
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kirsten Brynes veg 30, 4344 BRYNE
Forretningskommune: TIME
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 400, 4349 BRYNE
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56521

Lenker til interne ressurser