NAV BOKN (Orgnr. 994004549)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004549
Navn/foretaksnavn: NAV BOKN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Boknatunvegen 37, 5561 BOKN
Forretningskommune: BOKN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56553

Lenker til interne ressurser