NAV GLOPPEN (Orgnr. 994004573)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004573
Navn/foretaksnavn: NAV GLOPPEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Krånavegen 3, 6823 SANDANE
Forretningskommune: GLOPPEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 6821 SANDANE
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56535

Lenker til interne ressurser