NAV STAD (Orgnr. 994004603)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994004603
Navn/foretaksnavn: NAV STAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Lotevegen 21, 6770 NORDFJORDEID
Forretningskommune: STAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 68, 6771 NORDFJORDEID
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56529

Lenker til interne ressurser