NAV KRØDSHERAD (Orgnr. 994005448)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994005448
Navn/foretaksnavn: NAV KRØDSHERAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 3536 NORESUND
Forretningskommune: KRØDSHERAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56566

Lenker til interne ressurser