NAV NORDREISA (Orgnr. 994006835)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994006835
Navn/foretaksnavn: NAV NORDREISA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Sentrum 17Kommunehuset, 9151 STORSLETT
Forretningskommune: NORDREISA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 223, 9156 STORSLETT
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56531

Lenker til interne ressurser