NAV SKJERVØY (Orgnr. 994006916)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994006916
Navn/foretaksnavn: NAV SKJERVØY
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Skoleveien 6, 9180 SKJERVØY
Forretningskommune: SKJERVØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 160, 9189 SKJERVØY
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56549

Lenker til interne ressurser