NAV TYSNES (Orgnr. 994006967)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994006967
Navn/foretaksnavn: NAV TYSNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: , 5685 UGGDAL
Forretningskommune: TYSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56515

Lenker til interne ressurser