NAV FITJAR (Orgnr. 994007572)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994007572
Navn/foretaksnavn: NAV FITJAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: , 5419 FITJAR
Forretningskommune: FITJAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 5418 FITJAR
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56546

Lenker til interne ressurser