NAV ETNE (Orgnr. 994007637)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994007637
Navn/foretaksnavn: NAV ETNE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Sjoarvegen 2, 5590 ETNE
Forretningskommune: ETNE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 5591 ETNE
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56532

Lenker til interne ressurser