NAV LILLESAND (Orgnr. 994007726)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994007726
Navn/foretaksnavn: NAV LILLESAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Vestregate 7, 4790 LILLESAND
Forretningskommune: LILLESAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56551

Lenker til interne ressurser