NAV SAMNANGER (Orgnr. 994010735)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994010735
Navn/foretaksnavn: NAV SAMNANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Kommunehuset, 5650 TYSSE
Forretningskommune: SAMNANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56519

Lenker til interne ressurser