NAV HALDEN (Orgnr. 994010808)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994010808
Navn/foretaksnavn: NAV HALDEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Storgata 8, 1771 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 56, 1751 HALDEN
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56512

Lenker til interne ressurser