NAV RÅDE (Orgnr. 994010964)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994010964
Navn/foretaksnavn: NAV RÅDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Skråtorpveien 2, 1640 RÅDE
Forretningskommune: RÅDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56530

Lenker til interne ressurser