NAV RINGSAKER (Orgnr. 994011073)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994011073
Navn/foretaksnavn: NAV RINGSAKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Nordåsvegen 4, 2382 BRUMUNDDAL
Forretningskommune: RINGSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56520

Lenker til interne ressurser