NAV GRUE (Orgnr. 994011251)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994011251
Navn/foretaksnavn: NAV GRUE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Rådhuset, 2260 KIRKENÆR
Forretningskommune: GRUE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56542

Lenker til interne ressurser