NAV MOLDE (Orgnr. 994011391)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994011391
Navn/foretaksnavn: NAV MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Moldetrappa 2, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56524

Lenker til interne ressurser