NAV EIDE (Orgnr. 994011618)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994011618
Navn/foretaksnavn: NAV EIDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Eide rådhus, 6490 EIDE
Forretningskommune: HUSTADVIKA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56550

Lenker til interne ressurser