NAV ODDA (Orgnr. 994018582)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994018582
Navn/foretaksnavn: NAV ODDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: SørfjordsenteretEitrheimsvegen 32, 5750 ODDA
Forretningskommune: ULLENSVANG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 393, 5751 ODDA
Registrert dato: 27-04-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56346

Lenker til interne ressurser