NAV VALDRES (Orgnr. 994057790)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994057790
Navn/foretaksnavn: NAV VALDRES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Jernbanevegen 22, 2900 FAGERNES
Forretningskommune: NORD-AURDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 07-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56513

Lenker til interne ressurser