NAV HADELAND (Orgnr. 994057863)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994057863
Navn/foretaksnavn: NAV HADELAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Smietorget, 2750 GRAN
Forretningskommune: GRAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 220, 2711 GRAN
Registrert dato: 07-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57690

Lenker til interne ressurser