NAV KLÆBU (Orgnr. 994098721)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994098721
Navn/foretaksnavn: NAV KLÆBU
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: RådhusetVikingvegen 8, 7540 KLÆBU
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 400, 7541 KLÆBU
Registrert dato: 19-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56327

Lenker til interne ressurser