NAV LYNGEN (Orgnr. 994101668)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994101668
Navn/foretaksnavn: NAV LYNGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Strandveien 10, 9060 LYNGSEIDET
Forretningskommune: LYNGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 100, 9069 LYNGSEIDET
Registrert dato: 19-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56377

Lenker til interne ressurser