NAV ODAL (Orgnr. 994107852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994107852
Navn/foretaksnavn: NAV ODAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Øgardsvegen 2, 2100 SKARNES
Forretningskommune: SØR-ODAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 20-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56627

Lenker til interne ressurser