NAV LARDAL (Orgnr. 994110071)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994110071
Navn/foretaksnavn: NAV LARDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Ringveien 16, 3275 SVARSTAD
Forretningskommune: LARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 23-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56349

Lenker til interne ressurser