NAV MADLA (Orgnr. 994110136)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994110136
Navn/foretaksnavn: NAV MADLA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Madlakrossen 6-8, 4042 HAFRSFJORD
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 484, 4090 HAFRSFJORD
Registrert dato: 23-05-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56363

Lenker til interne ressurser