HELFO ORKDAL (Orgnr. 994417665)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994417665
Navn/foretaksnavn: HELFO ORKDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Sandenveien 5, 7300 ORKANGER
Forretningskommune: ORKLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2415, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 15-08-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet