NAV VESTRE TOTEN (Orgnr. 994467840)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994467840
Navn/foretaksnavn: NAV VESTRE TOTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Kirkevegen 8, 2830 RAUFOSS
Forretningskommune: VESTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Rådhuset, 2831 RAUFOSS
Registrert dato: 29-08-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56577

Lenker til interne ressurser