NAV FLORA (Orgnr. 994475983)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994475983
Navn/foretaksnavn: NAV FLORA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Hans Blomgate 39, 6905 FLORØ
Forretningskommune: KINN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56625

Lenker til interne ressurser