NAV GAULAR (Orgnr. 994476084)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994476084
Navn/foretaksnavn: NAV GAULAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 6973 SANDE I SUNNFJORD
Forretningskommune: SUNNFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56582

Lenker til interne ressurser