NAV ÅRDAL (Orgnr. 994476181)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994476181
Navn/foretaksnavn: NAV ÅRDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Statsråd Evensens veg 4, 6885 ÅRDALSTANGEN
Forretningskommune: ÅRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56558

Lenker til interne ressurser