NAV AURLAND (Orgnr. 994476297)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994476297
Navn/foretaksnavn: NAV AURLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: , 5745 AURLAND
Forretningskommune: AURLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 5741 AURLAND
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56559

Lenker til interne ressurser