NAV HYLLESTAD (Orgnr. 994476513)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994476513
Navn/foretaksnavn: NAV HYLLESTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: , 6957 HYLLESTAD
Forretningskommune: HYLLESTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 01-09-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56561

Lenker til interne ressurser